Chính Sách Đổi Trả

Do tính chất đặc thù của sản phẩm nên không có chính sách đổi trả. Các trường hợp hư hỏng được Bảo Hành Miễn Phí theo Chính Sách Bảo Hành của sàn gỗ GAGO.