Có nên sử dụng sàn gỗ cho khu vực nhà bếp?

Có nên sử dụng sàn gỗ cho khu vực nhà bếp? Sàn gỗ có rất [...]