có nên lát sàn gỗ trên nền gạch cũ không? Cần lưu ý điều gì?

Có nên lát sàn gỗ trên nền gạch cũ? Cần lưu ý vấn đề gì? [...]